Home Databanken VTB

Wildeboer, J.D. Arbeid der liefde, aan arme natuurgenoten bewezen . De diaconie van de hervormde gemeente Kolderveen en Dinxterveen in de achttiende eeuw. Kampen : IJsselakademie, 1995. 70 p. p.
ISBN 90-6697-077-4

signatuur
3920
1.6
Wildeboer

trefwoorden
kerkgenootschap protestant(Nederland, Drente, Kolderveen)
armenzorg

auteur
Wildeboer, J.D.