Home Databanken VTB

Winkeler, Lodewijk G.M. Geschiedschrijving sedert 1945 over het katholiek leven in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw (eerste aflevering) (tweede aflevering). In: Trajecta: 5:2; 5:3 (1996) 111-133; 213-242

signatuur
T 087

trefwoorden
katholiek(Nederland)
bedevaart
devotie

auteur
Winkeler, Lodewijk G.M.