Home Databanken VTB

Ni-jman, Aornd. Sunt Jaopik 1994. In: Contactorgaan oudheidkundige werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch: 34:92 (1996) 11-19

de gang van zaken bij het maaien van rogge, de laatste schoof, met foto's

signatuur
C 032

trefwoorden
landbouwfeest(Nederland, Gelderland)
feest
St. Japik
oogst

auteur
Ni-jman, Aornd