Home Databanken VTB

Leuker, Maria-Theresia. Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur. Over de nationale mythologie van Nederland. In: Tijdschrift Nederlandsche taal- letterkunde: 112:2 (1996) 105-128

de wijze waarop elementen, m.n. de martelaren van Gorkum, uit de 16e- en 17e-eeuwse geschiedenis en cultuur op gepopulariseerde manier gebruikt worden als oorsprong van de nationale identiteit

signatuur
T 179

trefwoorden
identiteit(Nederland, Zuid-Holland)
katholiek
protestant
nationalisme
heilige

auteur
Leuker, Maria-Theresia