Home Databanken VTB

De schoone kleederdrachten in Zeeland. In: Eigen volk: 9 (1937) 280

Artikel overgenomen uit N.R.C. 15 October 1937: uitvaardiging door comite van een manifest waarin een verdwijning van de Zeeuwse klederdrachten een gevaar voor Zeeland wordt genoemd

trefwoorden
kleding(Nederland, Zeeland)
klederdracht
streekdracht