Home Databanken VTB

Hekker, R.C. Het boerenleven in Oost-Nederland omstreeks 1800. In: Driemaandelijksche bladen: 5 (1953) 41-43

De klederdracht

signatuur
D 050

trefwoorden
kleding(Nederland)
rouw
klederdracht

auteur
Hekker, R.C.