Home Databanken VTB

Katalogus van de tentoonstelling van Nationale Kleederdrachten bijeengebracht ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898. Amsterdam : De Bussy, 1898. 62 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3955
3.1.1 c
Katalogus

trefwoorden
kleding(Nederland)
klederdracht
streekdracht