Home Databanken VTB

Terlouw, Piet, Dick van de Pol. Klederdrachten Volksrijmen. Ede : Zomer & Keuning, 1981. 32 p.
ISBN 90 210 3657 6

signatuur
3955
3.1.1 c
Terlouw

trefwoorden
kleding(Nederland)
rijm

auteur
Terlouw, Piet, Dick van de Pol