Home Databanken VTB

Siemes, Hans. Goud en zilver. Jubileumboek van OLM verzekeringen. Zwolle : Sono in opdrahct van OLM-verzekeringen Zwolle, 1985. 112 p.
ISBN 90 6952 003 6

signatuur
3955
4 c
Goud

trefwoorden
sieraad

auteur
Siemes, Hans