Home Databanken VTB

Heijden, Cor G.W.P. van der. Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater : de watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw. Tilburg : Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 1995. 207 p.
ISBN 90-74418-08-2

signatuur
3920
1.5
Heijden

trefwoorden
water(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
hygiene

auteur
Heijden, Cor G.W.P. van der