Home Databanken VTB

De nationale synode te Middelburg in 1581 : calvinisme in opbouw in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. [Red.: J.P. van Dooren ]. Middelburg : Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1981. 276 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
2.2 c
Nationale

trefwoorden
protestant(1581, Nederland)