Home Databanken VTB

Zorgen voor zekerheid : studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. Red. J.A.Mol. Leeuwarden : Fryske Akademy, 1994. 294 p.
ISBN 90-6171-779-5

signatuur
3900
III.21
Zorgen

trefwoorden
testament(1400-1600, Nederland, Friesland)
armenzorg