Home Databanken VTB

Bredschneyder, Fred. Ik hou van Holland : een levensbeeld van Joseph Schmidt in feiten, gebeurtenissen en herinneringen. Amsterdam : Uniepers [etc.], [1981]. 117 p.
ISBN 90-6301-011-7

signatuur
3978
11.1 c 20e
Schmidt

trefwoorden
populair lied(Nederland)

auteur
Bredschneyder, Fred