Home Databanken VTB

Zo gezeed, zo gespuld : genomineerde liedteksten, verhalen en gedichten van de schrijfwedstrijd bij gelegenheid van het dialectfestival 'Zo gezeed zo gespuld' op 12 juni 1994 te Lieshout.. 's-Hertogenbosch : Noordbrabants Genootschap, 1994. 27 p.
ISBN 90-70814-73-0

signatuur
3978
1 c10 20e
Zo

trefwoorden
populair lied(Nederland, Noord-Brabant)
streektaal