Home Databanken VTB

Rooijakkers, Gerard. Percepties van bovennatuur; continuïteit en verandering in de Zuidnederlandse rite-praktijk. In: Jaarboek voor liturgie-onderzoek: 11 (1995) 103-133

trefwoorden
ritueel(Nederland, Noord-Brabant)
natuur
kerstmis
kerstboom
kerststal

auteur
Rooijakkers, Gerard