Home Databanken VTB

Jansen, A.W. De topografische ontwikkeling van het buiten de kleine of nieuwe IJpelaar te Nieuw-Ginneken in de negentiende en twintigste eeuw. In: Engelbrecht van Nassau: 14:4 (1995) 196-214

trefwoorden
boerenhuis(Nderland, Noord-Brabant, Breda)

auteur
Jansen, A.W.