Home Databanken VTB

Kuipers, G. Volksleven in het oude Drente. 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1976. 190 p.
ISBN 90 239 2824 5

signatuur
9309
c3
Alg/Kuipers

trefwoorden
spotnaam(Nederland, Drente) (p.54-65)

auteur
Kuipers, G.