Home Databanken VTB

Jong-Smith, J. de. Drentsche dorpsgemeenschap. In: Noorderland: 2 (1942) 7-8

de jeugd van het dorp verzamelde 's nachts genoeg stro zodat het huisje van de landarbeider van een dak kon worden voorzien

signatuur
N 296

trefwoorden
jongelingschap(Nederland, Drente)
nabuurschap

auteur
Jong-Smith, J. de