Home Databanken VTB

Kroniek. In: Schylge myn lântse: 1:6 (1980) 189-195

jaarlijks opmerking dat Sint Maarten gevierd is.
p.191-192 Sundrum feest

signatuur
S 065

trefwoorden
Sint Maarten(Nederland, Friesland, Terschelling)
sunderklaas (p.191-192)