Home Databanken VTB

Buit, Mini, Freek Peereboom. Vooroorlogse herinneringen van een dienstbode uit Zwollerkerspel (1). In: IJsselakademie: 18:4 (1995) 86-98

trefwoorden
wonen(Nederland, Overijssel, Zwollerkerspel)
boerenhuis
interieur
genezer
Staphorster boertje
huishouding

auteur
Buit, Mini, Freek Peereboom