Home Databanken VTB

Lootsma, S. Een streek met een overrijke historie. In: Wandelaar: 12:5/6(1940) 162-164

afbeelding van een Zaanse kap
p.164: (Wij kunnen hier onmogelijk uitweiden over de garderobe van het Zaansche voorgeslacht. [...] Liever noemen wij een aantal namen van daartoe gebruikte stoffen, die stellig niet alle maar gedeeltelijk toch ook wel speciaal voor het Zaansche kostuum in gebruik waren. De notarisprotocollen spreken van kallemick, rijstenbrijs-groet, muiskus, machaij, si[perzaij, dobbelsteenbont, vissevels-bont, boere sargie de niem, croonras, appelbloeijs, boeboe, bedelaarstreept, ijserstark, gingangh, kat-in-de-sak en zooveel meer.)

signatuur
W 010

trefwoorden
huis(Nederland, Noord-Holland)
interieur
kleding
klederdracht

auteur
Lootsma, S