Home Databanken VTB

Stutvoet-Joanknecht, C. Bijen als wegwijzers voor maatschappijhervormers.
32-49 In: Het dier : een menselijke geschiedenis. Themanummer Groniek. Groningen : Stichting Groniek, 1994. 120 p.
ISBN 90-72918-22-3

signatuur
3910
13.1
Dier

trefwoorden
dier
symboliek
bij

auteur
Stutvoet-Joanknecht, C.