Home Databanken VTB

Farjon, Max. Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp : 350 jaar historie en gebruiken. Leende : [s.n.], 1995. p.
ISBN 90 802616 1 0

signatuur
3920
5.2.1 c10
Farjon

trefwoorden
schuttersgilde(Nederland, Noord-Brabant, Leenderstrijp)
bedevaart
Sint Jan Baptista
volksverhaal
klok
kapel

auteur
Farjon, Max