Home Databanken VTB

Hasper, H. Het rhythme in den zang der gemeente bij den eeredienst der protestantsche kerken : liturgisch-hymnologische studie. Baarn : Bosch & Keuning, 1934. 156 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 20e
Alg/Hasper

trefwoorden
kerklied
geestelijk lied

auteur
Hasper, H.