Home Databanken VTB

Blom, Gosse. Op- en delgong fan de Hylper skilderkeunst. In: Pompeblêdden: 66:2 (1995) 33-35

signatuur
P 010

trefwoorden
meubel(Nederland, Friesland, Hindeloopen)
volkskunst

auteur
Blom, Gosse