Home Databanken VTB

Woltjer, J.J. De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving. In: Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. In: De zeventiende eeuw: 10:1 (1994) 3-23

signatuur
Z 128

trefwoorden
cultuurverandering(Nederland)
protestant
katholiek

auteur
Woltjer, J.J.