Home Databanken VTB

Herwaarden, Jan van. Beminden wij onze heiligen wel? Enkele beschouwingen over laatmiddeleeuws geloofsleven in de Nederlanden. In: Oude sporen, nieuwe wegen : ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. Red. M. van Uden, J. Pieper, P. Post. 134-167. Baarn : Gooi en Sticht, 1995. 234 p.
ISBN 90 304 0811 1

signatuur
3910
11.2
Oude

trefwoorden
O.L.V.(1382, Nederland, Noord-Brabant, Den Bosch)
bedevaart
Maria

auteur
Herwaarden, Jan van