Home Databanken VTB

Kleijer, Henk, Ger Tillekens. De spiegel van de moderne romantiek. De acceptatie van de televisie in de jaren vijftig en zestig. In: Tekens en teksten; cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen. Red. Henk Kleijer, Ad Knotter, Frank van Vree. 144-157. Amsterdam : Amsterdam University Press, 1992. 237 p.
ISBN 90 5356 012 2

signatuur
3900
XV.1
Tekens

trefwoorden
civilisatie(Nederland)
televisie
consumptie

auteur
Kleijer, Henk, Ger Tillekens