Home Databanken VTB

Zeiler, F.D. (Harga, dat ook Ketel heet). Voor- en vroegchristelijke sporen in het Maasmondgebied. In: Heidenen, papen, libertijnen en fijnen : artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. Red. J.C. Okkema ... [et al.]. 25-32. Delft : Eburon, 1994. 293 p.
ISBN 90 5166 423 0

signatuur
3920
2 c8
Heidenen

trefwoorden
wonder(Nederland)
heilige
boom
steen
put
bron

auteur
Zeiler, F.D.