Home Databanken VTB

Heidenen, papen, libertijnen en fijnen : artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. Red. J.C. Okkema ... [et al.]. Delft : Eburon, 1994. 293 p.
ISBN 90 5166 423 0

signatuur
3920
2 c8
Heidenen

trefwoorden
protestant(Nederland)
katholiek