Home Databanken VTB

Deugd boven geweld : een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Red. G.F. van der Ree-Scholtens. Hilversum : Verloren, 1995. 690 p.
ISBN 90 6550 504 0

trefwoorden
Sint Maarten(Nederland, Noord-Holland, Haarlem) (p.510)
dauwtrappen
hemelvaartsdag
palmpaas
Luilak
sport