Home Databanken VTB

Deugd boven geweld : een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Eindred. G.F. van der Ree-Scholtens. Hilversum : Verloren, 1995. 690 p.
ISBN 90 6550 504 0

signatuur
9309
c7
Haarlem

trefwoorden
heilige(Nederland, Noord-Holland, Haarlem) (p.73)
Sint Bavo
broederschap
Maria
bedevaart