Home Databanken VTB

Wingens, Marc. Over de grens; de bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw. Nijmegen : SUN, 1994. 304 p.
ISBN 90 6168 412 9

signatuur
3910
11.2
Wingens

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Noord-Brabant)
wonder
heilige
broederschap
Maria
O.L.V.

auteur
Wingens, Marc