Home Databanken VTB

Cappers, Wim. Lijkbezorging buiten geijkte kaders; katholiek Nederland en de begrafeniswet gezien vanuit twee geruchtmakende uitvaarten in de periode 1869-1919. In: Om het christelijk karakter der natie : confessionelen en de modernisering van de maatschappij. Red. Dirk Jan Wolffram. 179-192. Amsterdam : Het Spinhuis, 1994. 198 p.
ISBN 90 73052 81 5

signatuur
3920
2.2 c
Om

trefwoorden
begrafenis(Nederland)
katholiek
hygiƫne

auteur
Cappers, Wim