Home Databanken VTB

Derks, Marjet. Katholieke percepties van moderne sportbeoefening, 1910-1940.
59-88 In: Om het christelijk karakter der natie : confessionelen en de modernisering van de maatschappij. Red. Dirk Jan Wolffram. Amsterdam : Het Spinhuis, 1994. 198 p.
ISBN 90 73052 81 5

signatuur
3920
2.2 c
Om

trefwoorden
sport(Nederland)
katholiek
lichamelijkheid

auteur
Derks, Marjet