Home Databanken VTB

Goossen, Theo J.G. Land, volk, gilde en schutterij Ooij/Zevenaar: een rondgang door de streekgeschiedenis van Ooij. Ooij/Zevenaar : Schuttersvereniging 'Eendracht maakt macht', 1994. 192 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
5.2.1 c5
Goossen

trefwoorden
foekepot(Nederland, Gelderland, Ooy)
schuttersgilde
boerenhuis
jaarwisseling
rommelpotlopen
driekoningen

auteur
Goossen, Theo J.G.